• DSC03478
 • DSC03479
 • DSC03480
 • DSC03481
 • DSC03482
 • DSC03483
 • DSC03485
 • DSC03486
 • DSC03487
 • DSC03488
 • DSC03489
 • DSC03490
 • DSC03491
 • DSC03492
 • DSC03493
 • DSC03494
 • DSC03496
 • DSC03498
 • DSC03499
 • DSC03500
 • DSC03501
 • DSC03503
 • DSC03504
 • DSC03505
 • DSC03507
 • DSC03509
 • DSC03511
 • DSC03512
 • DSC03513
 • DSC03514
 • DSC03516
 • DSC03517
 • DSC03523
 • jubileum-avond-foto

Facebook

Het Huurdersplatform is ook actief op Facebook. 'Like' onze Facebook- pagina en u krijgt berichten automatisch op uw eigen Facebook- pagina. Zo mist u nooit het nieuws.  

 

Zoeken op de site

logo-lid-woonbond

Over de Stichting

Stichting Huurdersplatform stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van huurders van de Woningstichting Wierden en Borgen, voor wat betreft de woningen die staan en gelegen zijn in de voormalige gemeenten Bedum en Ten Boer.
Onder huurder wordt mede verstaan degene die de woongelegenheid met toestemming van de verhuurder huurt van een huurder die haar huurt van die verhuurder.

Het Huurdersplatform tracht haar doelen te bereiken door:

 • Het regelmatig onderhouden van contacten met huurders en bewoners van woningen van WSWB.
 • Het regelmatig voeren van overleg met bestuur (of andere organen) van WSWB.
 • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het bestuur van WSWB over zaken van beheer en beleid van WSWB die voor de huurders en bewoners van belang zijn.
 • Het bij de gemeente behartigen van huurdersbelangen en woonconsumenten-overleg.
 • De huurders op de hoogte te houden van haar activiteiten en deze bij haar standpuntbepaling   te betrekken.
 • De huurders te steunen inzake contacten met WSWB betreffende zaken van algemeen huurdersbelang.

Copyright © 2011 - 2020 Huurdersplatform Bedum - Ten Boer | Alle rechten voorbehouden | Privacy Policy | Login